Verstaan mekaar se vlakke van toleransie en hoe om dit te hanteer