Die mosaic-beginsel binne gesinne bou ons menswees en bind ons aan mekaar