Watter kleur is jou persoonlikheid [Kursus]

Jy het dalk al gewonder waarom is daar soveel spanning tussen lewensmaats, gesinslede, familie en selfs kollegas. “Omdat mense so verskil en nie altyd begrip het vir mekaar se temperamente, sterk- en swakpunte nie, sal daar altyd konflik wees,” sê Lynette Beer. Lynette Beer is ’n baanbreker in persoonlike ontwikkeling en ook Voelgoed se verhoudingsmentor.

Lynette Beer